Om Profilo

För profilo är personliga relationer viktigare än något annat


Genom personligt engagemang och hög tillgänglighet skall vi förse företag med produkter i hög kvalitet till marknadsmässigt konkurrenskraftiga priser.

Vår affärsidé handlar om att få människor, varumärken och företag att växa i förtroende och i affärer. Genom långsiktiga relationer med våra kunder, försöker vi inspirera er till att välja rätt typ av produkter för att i sin tur påverka attityder, värderingar och beteenden mot er som företag.

Vi vet vad som krävs för att kommunikation ska skapa värde och vi drar oss inte för att utmana, ompröva och tänka nytt.
Det är helt enkelt en del av jobbet, det tar vi inget extra för.


CSR - Corporate Social Responsibility - Hållbarhet


Liksom de flesta företag i vår bransch så äger vi inte egna fabriker som tillverkar de varor vi säljer. Därför är det viktigt att vi och våra leverantörer tar ansvar för att de anställda i fabrikerna som vi anlitar får en rimlig lön och arbetar i en jämställd och säker miljö.

Vi köper alltid våra produkter från svenska importörer där vi ställer krav på att importören har ett fungerande och dokumenterat CSR-arbete. Leverantören ska på begäran kunna visa upp dokumentation som styrker ett aktivt CSR-arbete och hur de jobbar med sina fabriker för att säkerställa att deras CSR krav uppfylls.


Miljöpolicy


Vår målsättning är att vara marknadsledande när det gäller socialt och miljömässigt ansvar och att så långt som det är möjligt minska vår påverkan på miljön. Vi och våra leverantörer jobbar ständigt med att hitta nya miljövänliga material och välja bästa transportsätt.

Transporter står för en stor andel av världens utsläpp av växthusgaser och sjöfrakt är generellt det bästa alternativet för varor som färdas längre sträckor. Flygfrakt är det transportsätt som har högst CO2-utsläpp och vi strävar därför för att minimera användningen av dessa.

Vi väljer leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna miljöstandarder där vår målsättning är att så ofta som möjligt kunna erbjuda ett miljövänligt alternativ. Vi ökar hela tiden vårt utbud av produkter som är Fairtrade-certifierade, produkter i ekologisk bomull etc. Vår målsättning är att även aktivt marknadsföra produkter som är miljösmarta och tillsammans med våra kunder öka försäljningsvolymen av denna typ av produkter.Tid är pengar - Lägsta Prisgaranti


För att bespara er tid, är Profilos ambition att ni alltid ska få det bästa priset från oss. Hittar du mot förmodan ett lägre pris hos någon annan så erbjuder vi ett ännu lägre pris.
Varan måste vara till allmän försäljning och finnas tillgänglig för leverans. Anspråk på prisnedsättning med hänvisning till Lägsta Prisgaranti skall göras före beställning och styrkas med kopia på erbjudandet.
Profilo förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta erbjudande, läs mer på våra allmänna villkor.